تماس

تماس

دفتر فروش

کرمانشاه – ۲۲ بهمن – چهارراه چاله چاله – ساختمان سینا

تلفکس:۰۸۳۳۸۳۵۵۶۸۹

مدیر مسئول ۰۹۱۸۶۲۵۶۵۴۵

مدیر داخلی : ۰۹۱۸۷۳۱۸۴۵۸

مدیر تبلیغات : ۰۹۱۳۹۰۸۱۰۱۴

مدیر فنی : ۰۹۱۸۶۶۷۴۲۰۰

پاسخگویی از طریق تلگرام : ۰۹۳۷۴۶۵۱۷۸۹ – ۰۹۳۶۱۱۷۸۸۸۴ – ۰۹۱۸۶۲۵۶۵۴۵

کانال تلگرام : palizledad@               وب سایت www.palizled.ir

پست الکترونیک : palizled@gmail.com

افزونه بوکلی bookly اخرین موزیک فانیلا تم فارست دیزاین افکت صدا ویزا ارشیتکت