تماس

تماس دفتر فروش کرمانشاه – ۲۲ بهمن – چهارراه چاله چاله – ساختمان سینا تلفکس:۰۸۳۳۸۳۵۵۶۸۹ مدیر مسئول ۰۹۱۸۶۲۵۶۵۴۵ مدیر داخلی : ۰۹۱۸۷۳۱۸۴۵۸ مدیر تبلیغات : ۰۹۱۳۹۰۸۱۰۱۴ مدیر فنی : ۰۹۱۸۶۶۷۴۲۰۰ پاسخگویی از طریق تلگرام : ۰۹۳۷۴۶۵۱۷۸۹ – ۰۹۳۶۱۱۷۸۸۸۴ – ۰۹۱۸۶۲۵۶۵۴۵ کانال تلگرام : palizledad@               وب سایت www.palizled.ir پست الکترونیک … ادامه خواندن تماس